A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár vezetői együttműködési megállapodást írtak alá Esztergomban, a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály Emlékházban.

Az OSZK kézirattárában őrzött Babits-források közös feldolgozásáról szóló szakmai együttműködést ünnepélyes keretek között írta alá L. Simon László és Rózsa Dávid. A kezdeményezés megerősíti a két intézményben kutató tudományos munkatársak szakmai konzultációjának fontosságát is.

L. Simon László főigazgató ismertette, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály Emlékház, Babitsék 1924. március 27-én vásárolt és majdnem két évtizeden át lakott nyaralója a költő életének páratlan emléke és számos művének születési helye. A magyar irodalmi muzeológia kiemelt feladata a ház lehető legpontosabb rekonstrukciója, a fennmaradt tárgyi emlékek bemutatása, továbbá az Esztergomhoz köthető írott és képi források feltárása, melyek a művek születésének rekonstruálásához további adalékokkal szolgálhatnak. Az emlékház e feladatát magas színvonalon, múzeumi és tudományos projektjeit újra és újra megújítva látja el.


6422d56e60a4d5d6a9601f0f.jpg
L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzem főigazgatója és Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója

Rózsa Dávid főigazgató kiemelte, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a magyar irodalom írott forrásainak leggazdagabb őrzőhelye, Babits életművét tekintve pedig megkerülhetetlen gyűjtemény, mivel a költő hagyatéka, az egyik legteljesebben fennmaradt 20. századi irodalmi hagyaték 1952-ben a nemzeti könyvtár kézirattárába került. Az OSZK azonban nemcsak gyűjti, feltárja, archiválja és hozzáférhetővé teszi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit, hanem kutatóhelyként forrásértékű alapkutatásokat is végez, amelyekkel betagozódik az egyetemi, kutatóhelyi és muzeális hálózatba.

Az ünnepélyes eseményen jelen volt Steindl Balázs, Esztergom Megyei Jogú Város alpolgármestere, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Babits-ház és a költő munkássága Esztergom számára páratlan érték és iránymutatás.

Az ünnepélyes ceremónia végén T. Kocsis Anita, a MNM Balassa Bálint Múzeum intézményvezetője és G. Tóth Franciska, a ház irodalmi muzeológusa, Babits-kutató elmondták, hogy néhány nap múlva, április 1-jén az MNM Babits Mihály Emlékháza újra megnyitja kapuit az érdeklődők számára.

Nyitókép: az MNM Babits Mihály Emlékháza. Fotók: MNM